Profil spoločnosti

„Je veľkou chybou rozvíjať teórie skôr, ako máme informácie.“
Sir Arthur Conan Doyle

 • Analysis

 • Consulting

 • Research

 • Communication

Prečo ACRC

Naša spoločnosť vznikla v roku 2005. Filozofiou podnikania agentúry je vytvorenie stabilnej spoločnosti, poskytujúcej svojím zákazníkom a zamestnancom trvalé partnerstvo a dlhodobú spoluprácu. Základnou stratégiou je uspokojovanie potrieb náročných zákazníkov.

Spojenie štyroch hlavných služieb Analysis – Consulting – Research – Communication (analýza, marketingové poradenstvo, marketingový výskum trhu a komunikácia – PR) prináša naším partnerom komplex, ktorý zabezpečuje správnu komunikáciu navonok i dovnútra spoločnosti, dostatok informácií o zákazníkoch, konkurencii, partneroch a trhu a rozhodovanie na základe komplexných informácií.

 • Počúvanie
 • Komunikácia
 • Zodpovednosť
 • Kvalita
 • Pokrytie (sieť)
 • Diskrétnosť
 • Rýchlosť
 • Flexibilita
 • Špeciálne vzorky a zbery dát
 • Technická vyspelosť

Počúvanie

pozorne načúvame potrebám zákazníka. Je pre nás dôležité, aby sme porozumeli aj nevypovedanému. Len na základe jasného zadanie, môže byť kvalitne uskutočnený projekt

Komunikácia

v priebehu projektu neustále komunikujeme s klientom. Rýchlosť reakcie s plnohodnotnou informáciou patrí medzi naše priority. Uvedomujeme si, že informovanosť klienta prispieva k spokojnosti s priebehom projektu

Zodpovednosť

Stávame sa súčasťou zákazníkovho tímu. Projekty realizujeme tak, aby naše služby boli súčasťou analytického a rozhodovacieho procesu zákazníka

Kvalita

našej práce pre nás nie je fráza. Kontrole kvality v rámci našich procesov venujeme každodennú pozornosť. Uvedomujeme si, že len kvalitná práca je záruka dlhodobej spoľahlivej spolupráce.

Pokrytie (sieť)

Naša anketárska sieť CAPI pokrýva celú SR s prihliadnutím na regionálne zastúpenie aj zastúpenie veľkostí miest bydliska. V našej CAPI sieti máme 195 aktívnych anketárov. V metodológiách CATI a CAWI sú tieto podmienky samozrejmosťou.

Špeciálne vzorky a zbery dát

naše pokrytie vyškolenou a skúsenou sieťou nám umožňuje realizovať aj náročné zbery dát pre špeciálne cieľové skupiny napr. lekári, B2B výskumy alebo aplikovať metodológie v menších netradičných mestách FGD alebo CLT.

Rýchlosť

vždy dodržiavame dohodnuté termíny. V rámci nastavenia timingu sa snažíme vychádzať klientovi v ústrety. Rýchlo a pružne reagujeme na požiadavky klienta

Flexibilita

Projekty navrhujeme podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Uvedomujeme si, že každý zákazník má vlastné jedinečné ciele a k tvorbe projektu pristupujeme tak, aby správa z neho bola plnohodnotným podkladom pre následné zákazníkove rozhodovanie.

Diskrétnosť

voči zákazníkovi aj respondentom je súčasťou nášho etického kódexu. Vnímame ju ako samozrejmosť, bez ktorej by naša práca nebola možná.

Technická vyspelosť

na zber dát využívame vlastné prostriedky, ktoré máme pod permanentnou kontrolou. Neustále držíme krok v najnovších technológiách a metodológiách zberu a spracovanie dát

Sme členmi

acrc-clenovia-esomar
acrc-clenovia-sava