Filozofiou podnikania agentúry ACRC je vytvorenie stabilnej spoločnosti, poskytujúcej svojím zákazníkom a zamestnancom trvalé partnerstvo a dlhodobú spoluprácu. Základnou stratégiou je uspokojovanie potrieb náročných zákazníkov.