Služby klientom

„Čas strávený prieskumom bojiska je zriedkakedy premárnený.“
Sun Tzu, 4 storočie pred n.l.

Sluzby klientom

S čím Vám dokážeme pomôcť

Uvedomujeme si, že každý zákazník má vlastné jedinečné ciele a požiadavky. K tvorbe projektu pristupujeme na základe klientových potrieb tak, aby správa z neho bola plnohodnotným podkladom pre jeho následné rozhodovanie.

 • Vnímanie a image značky – ako vidí Vašu značku trh
 • Postavenie na trhu – kde ste dnes
 • Znalosť produktov a služieb – ako poznajú, čo robíte
 • Potenciál trhu – kam sa rozširovať
 • Stratégie – ako do budúcnosti
 • Optimalizácia – nastaviť procesy a zefektívniť prácu
 • Motivácia a lojalita zamestnancov – sú Vaši zamestnanci spokojní
 • Segmentácia a cieľové skupiny – kto je Váš zákazník a ako sa správa
 • Cenová citlivosť – zistiť kde je prah cenovej citlivosti Vášho zákazníka
 • Spokojnosť a lojalita zákazníkov – ako sú Vám zákazníci verní
 • Nákupné správanie – ako vyberá Váš zákazník, kedy je spokojný
 • Komunikácia so zákazníkom – keď potrebujete overiť kvalitu a efektivitu komunikácie
 • Mystery shopping – konkurencia a jej tajnosti
 • Price monitoring – aké sú ceny na trhu
 • Testy konceptov – hodnotenie pripravených návrhov
 • Pretest a posttest reklamnej kampane – optimalizácia nákladov na reklamu

Neváhajte nás kontaktovať

aj keď ste svoju tému nenašli medzi vyššie uvedenými.